• Share
  • Save As
The Ramones Lyrics

The Ramones I Wanna Be Learned I Dont Wanna Be Tamed Lyrics


Send "I Wanna Be Learned I Dont Wanna Be Tamed" Ringtone to Mobile [ ad ]

And I don't wanna be learned
And I don't wanna be tamed

And I don't wanna be learned
And I don't wanna be tamed

And I don't wanna be learned
And I don't wanna be tamed

And I don't wanna be learned
And I don't wanna be tamed





--

eXTReMe Tracker